شماره: 19000557

منطقه ثامن مناقصه عمومی

موضوع : تامین منابع ابی سطح منطقه

پاکت الف : تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوت نامه ،دفترچه پیمان یا شرح مشخصات و تعهدات و تصـویر آگهی تاسیس و تغییرات شرکت توسط دارندگان امضا مجاز و مهر تایید شده وگواهی تایید صلاحیت ایمنی مطابق مصوبه 135943/ت55887ه هیات وزیران (درصورت عدم ارائه گواهی ، مکاتبه اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مبنی بر فرصت دو ماهه جهت شرکت درمناقصات مکفی است) ...

زمان شروع:1399/07/29
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/08/12 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/08/12 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/08/17 10:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

نویسنده: رضا امینی خواه

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

مطالعه کامل مطلب
منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

مدیر منطقه

سید مصطفی نعمتی

خدمات شهروندی